Um skólann

Skólastefna Tónlistarskóla Rangæinga.

Inngangur

Tónlistarskóli Rangæinga sem starfar samkvæmt lögum um tónlistarskóla, er rekinn af byggðasamlagi, Tónlistarskóli Ranæginga bs., og taka öll sveitarfélgög sýslunnar þátt í rekstri hans. Skólinn nær yfir mjög stórt dreifbýlt svæði og tekur starfsemi og rekstur skólans óhjákvæmilega mið af því að vegalengdir eru miklar bæði fyrir nemendur og kennara. Með starfrækslu öflugs tónlistarskóla er öllum íbúum gefin kostur á því að stunda hljóðfæranám.

Stjórnun

 • Skólanefnd/stjórn
 • Skólastjóri – með fagþekkingu , ábyrgur fyrir stjórnun skólans faglega og rekstrarlega. Ábyrgð á starfsmannastjórnun – sér um ráðningar.
 • Hlutverk stjórnar: Tengiliður við byggðasamlag, ábyrgð á gerð fjárhagsáætlunar og að unnið sé eftir henni, tryggja aðbúnað.

Markmið

 • Bjóða upp á einstaklingskennslu í hljóðfæraleik og söng.
 • Veita sambærilega forskólakennslu fyrir alla nemendur 1./2.- 3./4. bekkjar í Rangárvallasýslu.
 • Nemendum gefist kostur á að stunda hluta af tónlistarnámi sínu í samfelldum skóladegi í eigin skóla eftir ósk foreldra.
 • Stuðla að góðri fagmenntun tónlistarmanna og tónlistarkennara, kennarar eru fyrirmynd.
 • Að laða að skólanum háskólamenntaða tónlistarkennara og tónlistarfólk til að miðla þekkingu og reynslu.
 • Stuðla að eflingu tónlistarlífs í samfélaginu.
 • Stuðla að menningarlegri upplifun nemenda.
 • Stefnt að því að styrkja tengsl foreldra við skólann.
 • Að námsframboð sér sambærilegt á öllum kennslustöðum skólans.
 • Að leggja áherslu á að kennd sé hefðbundin (sígild) tónlist samkvæmt Aðalnámskrá og ryþmísk tónlist samkvæmt Aðalnámskrá
 • Að leggja áherslu á að hvetja nemendur til að stefna að próftöku á námsferli sínum.

Leiðir

 • Starfsstöðvar skólans eru þrjár og starfa í nánum tengslum við grunnskóla sýslunnar.
 • TR starfar í samvinnu við grunnskóla en TR sér um forskólakennslu í öllum leik- og grunnskólum.
 • Skólanámskrá TR taki mið af gildandi lögum úr nýrri aðalnámskrá og greinanámskrám tónlistarskóla þar sem rík áhersla er lögð á að nemendur öðlist áhuga á tónlist og tónlistariðkun.
 • Prófdæming og námsmat verði samræmt
 • Nemandi skal eiga lögheimili í Rangárvallasýslu.
 • Nemandi þarf að hafa náð ákveðnum þroska til að hefja hljóðfæranám, en undantekningar geta verið eftir þroska nemanda og séreinkennum hljóðfæris.
 • Boðið er uppá Suzukinám fyrir börn á leikskólaaldri
 • Kennsla í hliðarnámsgreinum s.s. tónfræði og tónheyrn á fyrsta stigi fer fram inni í hljóðfæratímunum, en síðan í hóptímum.