Skólareglur

 1. Verum stundvís.
  1. Sé nemandi veikur eða forfallist af öðrum ástæðum, ber að tilkynna það í skólann eða heim til kennarans eins fljótt og kostur er. Forfallist nemandi ber kennara ekki skylda til að bæta þann tíma.
  2. Ef nemandi kemur meira en 15 mínútum of seint, þá má kennarinn fella niður kennslustundina.
  3. Sé kennari veikur skal hann tilkynna það til nemanda, foreldra/forráðamanna tímanlega.
  4. Ef nemandi mætir ekki í eina kennslustund án tilkynningar, skal kennari hafa samband við foreldra eða forráðamenn og skólastjóra. Mæti nemandi ekki í tvær kennslustundir án tilkynningar er nemandi, foreldri/forráðamaður og kennari boðaðir á fund með skólastjóra.
 2. Nemandur og kennarar eiga að koma vel undirbúnir í tíma. Nemanda og kennara ber að sækja tónleika, músíkfundi og aðra starfsemi, sem skólinn gengst fyrir sem hluta af námi/starfi við skólann.
 3. Göngum vel um húsnæði skólans og innanstokksmuni.   
 4. Góð umgengni og góð meðferð hljóðfæra er áskilin af hálfu nemenda og starfsfólki skólans.
 5. Nemendum er óheimilt að fara með hljóðfæri út úr skólastofum nema það hljóðfæri sem hann hefur leigt af skólanum.
 6. Tæki, tól og hljóðfæri eru ekki lánuð út úr skóla í neinum tilvikum nema með fengnu leyfi skólastjóra.
 7. Notkun farsíma;  Nemendur slökkvi á farsímum. Kennarar hafi síma sína stillta á hljóðlaust.
 8. Þegar kennari veikist fellur kennsla hjá honum niður, en ef veikindi vara lengur en í tvær vikur ber skólanum að útvega forfallakennara sé þess kostur. Skólinn reynir eftir bestu getu að bæta nemendum upp tíma sem falla niður vegna ófærðar.
 9.  Nemandur hafi samráð og sæki eftir  samþykki hljóðfæra- söngkennara og/eða skólans vegna opinbers flutning sem ekki er á vegum skólans.
 10. Heimilt er að vísa nemanda frá námi, ef hann hefur ekki sinnt því um lengri tíma eða hann gerst brotlegur við reglur skólans. Áður en nemanda er vísað frá námi fær hann tækifæri til að bæta sig.