Námið

Tónlistarskóli Rangæinga starfa samkvæmt lögum um tónlsitarskóla nr. 75/1985 og allt nám við skólann fer fram samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla frá árinu 2000.

Markmið og stefna skólans er að nemendur hans stefni allir í att að því að ljúka fullgildum áfangaprófum frá skólanum. Hvort heldur sem þeir hyggjast gera tónlistina að lífsviðurværi og/eða njóta hennar sem lífsfyllingar.

Markmiði og stefnu skólans er fylgt eftir með faglegri nálgun tónlistarskólakennara í vali á kennsluaðferðum, gerð einstaklingsnámkráa og góðu samstarfi við nemendur og foreldra.

Skólaárið 2016 – 2017 starfa 13 kennarar í 9 stöðugildum við Tónlistarskóla Rangæinga. Fjöldi nemenda er að jafnaði 250 – 300. Allar upplýsingar um nám og námskröfur er að finna á heimasíðu skólans www.tonrang.is

Skólastjóri er Sigríður Aðalsteinsdóttir